Inloggen
NAVIGATIE
22.08

stand van zaken fipronil - 22/08/2017

Wij volgen de fipronil-zaak op de voet.

 

Indien er bijkomende issues aan het licht komen, zullen wij hierop alert reageren en alle betrokkenen hiervan informeren.

 

In deze zaak werkt JAVA nauw samen met FAVV en de leveranciers.

 

In opdracht van het FAVV werd, uit voorzorg, overgegaan tot het uit de handel nemen van onderstaande producten.

 

Deze producten hebben mogelijk een te hoge fipronilwaarde (>MRL, maar ver beneden ARfD).

Bij consumptie van de verdachte loten is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Hiervoor zijn de gevonden fipronil-gehaltes te laag.

 

Meer details en info vindt u hier